Administrativní poplatky CZK
Administrativní poplatek 200
Úhrada pozvánky 30
Poplatek za vystavení žádosti o UPT 1000
Kompletní výpis ze zdravotní dokumentace 300
Vyplnění zdravotní karty (pro potřebu pacientky, např. formuláře pro pojišťovny) 200
Preventivní prohlídka pro samoplátce (vyšetření, kolposkopie, cytologie) 900
Vystavení receptu pro samoplátce 40
Gynekologické vyšetření pro samoplátce 300
Ultrazvuková vyšetření CZK
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru v.č. echokardiografie 1000
3D Foto 350
4D UZ + 3D foto 1000
Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství 1000
Prvotrimestrální screening 900
Screening preeklampsie 300
Určení pohlaví plodu na žádost těhotné 150
Foto UZV 150
Gynekologické ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky 350
Ultrazvukové vyšetření na přání těhotné 350
Ostatní nehrazené služby  
Onknocytologické vyšetření na přání pacientky 300
iFOB test (test okultního krvácení, od 50 let hrazen pojišťovnou) 350
HPV testace 1200
Aplikace i.m. injekce 30
Zavedení nitroděložního tělíska (bez ceny tělíska) 300
Extrakce nitroděložního tělíska 100
Nitroděložní tělísko Levosert a jeho zavedení 3600
Nitroděložní tělísko Mirena a jeho zavedení 5000
Odběr na vyšetření štítné žlázy 500
Těhotenský kurz (1 lekce) 300
Vstupní prohlídka do zaměstání 300
Vaginální zrcadlo 40